Kontonr

Ett unikt nummer som är nyckelbegrepp för ett konto i företagets kontoplan.

Kontonummer kan kompletteras med kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Numret är numeriskt i BAS-planen, men en komplet- tering kan innehålla även alfanumeriska kontonr.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)