Kostnadsställe

Kostnadsställe är ett begrepp som komplement till konto, kostnadsbärare och projekt.

Kostnadsställe är normalt en avdelning inom före- taget, men den exakta betydelsen är kan väljas fritt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)