Kostnadsbärare

Kostnadsbärare är ett begrepp som komplement till konto, kostnadsställe och projekt.

Kostnadsbärare har normalt en knytning till de produkter som företaget tillhandahåller, men den exakta betydelsen är kan väljas fritt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)