Nyckelbegrepp

Nyckelbegreppet i ett register är den unika teckenkombination som gör det möjligt att finna en utvald registerpost.

Detta begrepp lagras lätt tillgängligt för att programmet lätt ska hitta posten.

Se även: exempel nyckelbegrepp.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)