Alfanumeriska kontonr

Alfanumeriska kontonr kan t.ex användas för att:

- Via summeringar kan resultatrapport dubbleras och/eller komprimeras till en "ny" kontoplan som kan användas för redovisning till moderbolag. Denna del kan då även vara på ett annat språk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)