Numeriskt

Numeriskt innebär att endast numeriska tecken accepteras. Accepterade tecken är: 0-9 och minustecken och decimalpunkt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)