Kontoplan

Med kontoplan avses den uppsättning av konton som ska reflektera företagets ekonomiska verk- samhet.

Normalt används en förberedd kontoplan som t.ex BAS-80.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)