Konto

Med konto avses en rad eller registerpost i en kontoplan. Varje konto har ett unikt kontonr.

I ett konto lagras saldo per period. Maximalt kan 30 perioder lagras. Dessa kan då delas upp i ett förlängt räkenskapsår med upp till 18 perioder och ett år med 12 perioder. Dessutom finns saldon för bokslut, förförra året, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)