Projekt

Projekt är ett begrepp som komplement till konto, kostnadsställe och kostnadsbärare.

Projekt är normalt en avdelning inom företaget, men den exakta betydelsen är kan väljas fritt.

Om projektredovisning används, så ligger projekt oförändrade över årsgränser.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)