Rutin

Ett applikationsprogram med givna ramar som har konstruerats för ett specifikt syfte.

Varje rutin, som inte är en bakgrundsrutin, har normalt en eller flera bilder med inslagsfält som ska fyllas i. Efter interna kontroller sker någon form av hantering. T.ex en uppdatering av ett eller flera register, utskrift av en rapport.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)