Rapport

Med rapport avses en rutin i adMix som produ- cerar en utskrift på en skrivare.

En rapport körs alltid som en bakgrundsrutin.

Varje rapport kan skrivas till valfri skrivare eller visas på terminal. En rapport kan också skrivas på terminalskrivare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)