Register

En samling poster, vilka utgör den samlade informationen av en viss typ.

Se även: registernamn.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)