Uppdatering

Ändring av informationen i ett visst register. T.ex kundregister eller artikelregister.

En uppdatering kan ske antingen direkt i samband med inslag som operatören gör i inslagsfält eller av en bakgrundsrutin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)