Applikationsprogram

Med applikationsprogram avses program som har till syfte att lösa ett företags problem.I motsats till denna typ finns program avsedda för hantering av själva datorn. Till exempel operativsystem med ett stort antal stödrutiner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)