Utskrift

I adMix finns två olika typer av utskrifter. Den ena typen är ett standardiserat format som i adMix menyer kallas för rapporter.

Den andra typen benämns dokument. Denna typ är oftast anpassad enligt företagets önskemål, och skrivs på någon typ av blankett.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)