Inslagsfält

Med inslagsfält avses de ställen i en bild där inslag och ändringar kan göras.

Ett fält är numeriskt eller alfanumeriskt. och har en viss längd som inte kan överskridas.

Storleken syns genom det antal understrykningar som visas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)