Bild

Med bild avses en bild på terminalen som normalt innehåller fält för inslag av information. Markören kan förflyttas mellan fält på bilden genom användning av piltangent, tabulator, "home-tangent", och "backspace".

En bild kan sparas på disk, editeras och skrivas. Avslut av bilder sker genom tryck på "delete".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)