Visa på terminal

Detta val gör att utskrifter som normalt kommer på standardskrivare, istället kommer på terminal.

En utskrift på terminal går att hantera på ett interaktivt sätt. Det går att bläddra sida för sida och även se hela bredden på rapporten genom att titta åt sidorna med vänsterpil och med högerpil.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)