Högerpil

Markören rör sig ett steg till höger om det är ett alfanumeriskt fält. När markören kommer till slutet av fältet, kommer den till den första positionen i nästa fält.

För ett numeriskt fält så kommer markören till nästa fält.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)