Standardskrivare

Standardskrivare avser den skrivare som är inlagd i adMix programbeskrivning.

Inläggning av skrivare i programbeskrivning görs normalt i samband med installation av adMix av ert företags systemadministratör ihop med dator- leverantören. Se även: Skrivarhantering

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)