Interaktivt

Med interaktivt avses att operatörens inslag direkt ger en respons från rutinen som ut- nyttjas.

Felaktiga inslag resulterar i ett felmeddelande och korrekta inslag resulterar i en bildväxling eller i någon annan bildförändring.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)