Vänsterpil

Markören rör sig ett steg till vänster om det är ett alfanumeriskt fält. När markören kommer till början av fältet, kommer den till den sista positionen i föregående fält.

För ett numeriskskt fält så kommer markören till föregående fält.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)