Fält

Med fält avses vanligtvis ett inslagsfält men i vissa sammanhang avses registerfält.

I grunden är båda ändringsbara lagringsställen.

En tredje användning av ordet fält är när utskriftsfält avses.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)