Markören

Den markering som visar var nästa tecken kommer att visas på terminalen.

Denna markering visas normalt i form av en fast eller blinkande fyrkant eller streck.

Det finns normalt möjligheter att välja vilken av dessa varianter som ska användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)