Disk

Med disk avses ett den delen av datorns minne som kan spara på stora datavolymer.

Fysiskt är det ett antal skivor där data sparas genom magnetisk in- och avspelning.

Normalt är åtkomsttiden mellan 10 till 30 tusen- delar av en sekund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)