Tabulator

Tabulatorn betecknas på tangentbordet vanligtvis med ordet "tab" eller med en högerriktad pil.

Vid användning av denna tangent förflyttas markören till nästa inslagsfält.

Se även: editeringsfönster

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)