Piltangent

Piltangenter på tangentbordet är betecknas normalt med pilar åt det håll som markören ska röras.

Det finns fyra olika piltangenter: vänsterpil, högerpil, uppåtpil och nedåtpil.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)