Delete

Denna tangent betecknas på tangentbordet normalt med ordet "DEL" eller "Delete".

På tangentbord med vt100 och vt220 markeras den med en vänsterriktad pil med ett kryss över.

Denna tangent används för att blanka alla fält vilket normalt innebär att rutinen avslutas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)