Operativsystem

Med detta avses program som hanterar själva datorn och dess grundläggande drift inklusive all utrustning som är kopplad till denna. Det är operativsystemets uppgift att se till att det finns kontakt med terminaler, skrivare, disk, band, nätverk, etc, etc.

Exempel på operativsystem är: UNIX, MS-DOS, VMS.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)