Band

Med band avses den delen av datorns minne där data lagras för säkerhets skull. Det används även för transport av data mellan datorer.

Fysiskt lagras data genom magnetisk inspelning.

Åtkomsttiden ligger på mellan 1 till 30 minuter.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)