Unix

UNIX är det operativsystem som hanterar datorns olika delar.

Till skillnad mot MS-DOS kan UNIX hantera flera samtidiga användare.

UNIX är sedan flera år tillbaka den accepterade standarden för det stora flertalet nya datorer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)