Ms-dos

Ålderdomligt och mycket begränsat system för hantering av PC-maskiner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)