Program

Datorinstruktioner som finns lagrade med ett unikt namn på disk.

När ett program startas så skapas en process.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)