Nätverk

Med nätverk avses en lokalt kopplad höghastighets- förbindelse mellan olika maskiner.

Exempel på nätverk är ethernet, token ring, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)