Följesedel

Dokument som kan skrivas ut i samband med expediering av order, eller registrering av faktura, avsett att följa med godset. Skrivet i COBOL, och kan ej ändras hos kund.

I modul kassarutiner avses med en följesedel det dokument eller underlag som senare ska faktureras. Formatering i awk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)