Awk

awk är ett programspråk som lämpar sig för formattering av utskrifter. I adMix används det för layout av dokument.

Det är ett språk med syntax som liknar C. Det är dock inte kompilerat utan ett intepreterat språk.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)