Order

Med order avses i adMix en kundorder som finns i adMix orderstock om inte annat framgår av samman- hanget. Flera olika ordertyper och orderrabatter finns. En order består av ett orderhuvud, leveransadress samt orderrader med positionsnummer, som är unika inom ordern och som innehåller upp till fyra siffror.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)