Underlag

Med underlag avses det register som ligger som utgångspunkt för en viss hantering som t.ex en utskrift eller uppdatering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)