Kund

En kund definieras som ett företag som finns med i adMix kundregister och som vanligtvis har köpt något från Ert företag.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)