Dokument

Med dokument avses en formatterad utskrift på en skrivare.

Ett dokument körs alltid som en bakgrundsrutin och formatteringen sker med hjälp av awk-program. Det skrivs vanligen på en blankett och kan fås utskrivet till till valfri skrivare, men kan nor- malt inte skrivas på terminalskrivare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)