Faktura

Dokument som skickas till kund i samband med eller efter leverans av varor eller tjänster, mot vilket betalning av viss summa skall erhållas.

Dokumentformatering görs med hjälp av awk så enklare förändringar kan göras i kundens maskin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)