Beställning

Dokument som skickas till leverantör som underlag för ett inköp.

Dessutom avses det underlag som finns registrerat och ligger lagrat i ett registerdisk.

Dokumentformatering görs med hjälp av awk så enklare förändringar kan göras i kundens maskin.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)