Leverantör

Med en leverantör avses ett företag som finns med i adMix leverantörsregister.

Leverantören har produkter som har eller kommer att köpas av det egna företaget.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)