Bin/lpx

Detta program hanterar överföring av utskrifter från bin/run till annan enhet. Normalt förs data vidare till UNIX köhantering. Rutinen läser standard input.

Dessutom uppdateras information som kan ses i bin/px - "Till utskriftskö". Se även: bin/lpx parametrar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)