Standard input

Standard input är en beteckning på det register som en rutin använder som indata. Detta är oftast en terminal, men kan omdirigeras till att vara ett annat godtyckligt register.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)