Bin/px

Detta är en interaktiv monitor som visar status i varje ögonblick vad gäller adMix.

Informationen som visas ligger i en del av minnet som varje adMix-process uppdaterar. Detta minne kallas "shared memory".

bin/px visar 6 olika sidor som uppdateras varje sekund. Startas via menyingång 99:Status i adMix.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)