Till utskriftskö

Med detta avses information som visas i bin/px som bl.a visar information om utskriftsstatus, utskriftskö, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)