Formuläreditering

Ger möjlighet till permanent ändring av terminal- bild. Detta görs genom att del av rad, som inte är helt blank, ersätts med ny text som läggs in. Tabulator stegar mellan genomförda ändringar och "Delete" tar bort dem. Lagring sker i samband med "CR".

Framför allt avsedd för översättning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)