Blankt

Med blankt avses ett tomt inslagsfält, som inte innehåller varken siffror och bokstäver.

I adMix visas inte blanktecken i inslagsfält.

I stället visas understrykningar för att visa tomma positioner och för att längden på inslaget ska gå att se.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)