Text

Normalt avses med text ett fält för inslag av en fri text.

Texter finns också för permanent lagring i olika textregister.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)